Użytkownicy

Uzytkownicy WPCo to jest sekcja Użytkownicy w WordPress?

Sekcja Użytkownicy jest odpowiedzialna za edycje,  konfiguracja kont użytkownika/ów zgodnie z własnymi preferencjami.

Wkrótce nowe informacje.

Komentowanie jest wyłączone.