Strony

strony w WPCo to są strony w WordPress?

Strony w WordPress są to swojego rodzaju podstrony, na których umieszczamy dodatkowe informacje. Na stronie główniej znajdują się również linki do stron statycznych.


strony w WordPress 1
strony w WordPress

 

 

 

 

 


wkrótce:
Dodawanie nowej strony
Edycja strony
Dodawanie zdjęć i filmów do strony

Komentowanie jest wyłączone.